Siguenos

DESINSECTACIÓ

    Control d'insectes

 


Control d'insectes com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius, tant per a les persones com per al medi ambient.

TRACTAMENT DE LA FUSTA

    Control de la fusta

 


Control de tèrmits, corcs i altres patologies de la fusta mitjançant innovadores tècniques de control d'última generació.

DESRATIZACIÓ

    Control de rosegadors

 


Control de rosegadors amb productes i tècniques d'última generació, aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

TRACTAMENTS FITOSANITARIS

    Serveis fitosanitaris

 


Desinsectació contra la processionària del pi, morrut de la palmera, control de males herbes.

CONTROL LEGIONEL·LA

    Prevenció higiènica

 


Prevenció i control higiènico-sanitària d'instal·lacions amb risc d'infecció com torres de refrigeració, circuits d'aigua calenta sanitària i altres.

ALTRES SERVEIS E INFORMES

    Confecció d'informes

 


Elaboració d'informes i protocols d'actuació en els plans DDD. Identificació i anàlisi d'especies.