Siguenos

Desratització

CONTROL DE:
  • Rata: la rata comuna (Rattus norvegicus) i la rata negra (Rattus rattus)
  • Ratolí: ratolí domèstic o Mus músculus i el ratolí de camp o Apodemus sylvaticus
  • Talps: Talp (Talpa europaea)

 

ÁMBIT D'ACTUACIÓ:
  • Indústries agroalimentàries.
  • Hosteleria i restauració
  • Indústries en general
  • Centres sanitaris i centres d'ensenyament
  • Administracions públiques
  • Urbanitzacions i comunitats de veins
  • Oficines, comerços i centres d'oci
  • Particulars

 

 

TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ:

Els serveis de deratització es basen en el control integrat de plagues i es fa mitjançant estacions porta-esquers de seguretat amb accés protegit, equipades amb diferents sistemes de detecció, captura, dispensador de líquid i atrapament múltiple.

 

DIAGNÒSTIC PREVI

Els tècnics de l'empresa realitzaran un diagnòstic previ dels serveis a realitzar i confeccionaran un plà d'actuació per al control de la plaga.

 

SEGURETAT

 

Els productes i mètodes de control que fan servir els tècnics d'Ambient Servei són d'última generació, cumpleixen sobradament amb les normatives de seguretat i de medi ambient i són respectuoses amb les persones i animals domèstics.