Siguenos

Altres serveis

CONTROL DE:
  • Instal·lació de sistemes de protecció contra coloms
  • Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua potable segons RD 140/2003
  • Subministrament d'aparells per al control d'insectes voladors
  • Instal·lació de sitemes d'odorització d'espais interiors
  • Implantació de sistemes d'APPCC segons RD2207/95
  • Elaboració del protocol d'actuació en els plans DDD
  • Identificació i análisi d'espècies