Siguenos
CONTROL DE:
  • Males herbes
  • Control fitosanitaris en zones verdes
  • Processionària del pi
  • Picut vermell de les palmeres
ÁMBIT D'ACTUACIÓ:
  • Industries alimentaries, hostelería i restauració
  • Industries en general
  • Centres sanitaris i centres d'ensenyament
  • Administracions públiques
  • Urbanitzacions i comunitats de veins
  • Comerços i centres d'oci
  • Oficines i particulars

TÉCNIQUES D'ACTUACIÓ:

Les tècniques d'aplicació i els productes utilitzats son d'última generació i respetuosos amb les persones, animals doméstics i medi ambient.

Les actuacions d'Ambient Servei S.L. están basades en el principi de control integrat de plagues urbanes, prioritzant l'utilització de técniques i productes respetuosos per al medi ambient.


DIAGNÓSTIC PREVI

Els técnics de l'empresa realitzarán un diagnóstic previ dels serveis a realitzar i confeccionarán una oferta económica sense cap cost ni compromis.